Boao Raporu: 2017 yılında yeni kalkınan ekonomilerin büyüme hızında artış bekleniyor
                 Kaynak: Xinhua | 2017-04-07 14:33:27 | editör: Mengjiao Liu

(Xinhua Ajansı, Bo’ao, Hainan, 23 Mart. muhabir: Zheng Weina, Wu Kunpeng) Bo'ao Asya Forumu 2017 Yıllık Toplantısı’nın bugün yayınladığı Yeni Kalkınan Ekonomiler 2017 Yılı Raporu’na göre 2017’de yeni kalkınan ekonomilerin büyüme hızında artış bekleniyor.

Rapor, kitle stok fiyatlarının yavaş artması ve ekonomik politikaların düzenlenmesi ve reformların etki göstermesi ile birlikte yeni kalkınan ekonomilerde büyümedeki düşme eğiliminin iyileşmeye başladığını ortaya koydu. Rapora göre 2016 yılında E11 ülkelerinde ekonomik büyüme istikrara kavuşarak %4.4’lük bir artışla gerçekleşirken aynı dönemde dünya ekonomisi %3.1, AB ve G7 ülkeleri ekonomileri ise % 1.9ve %1.4 hızlarıyla daha yavaş bir büyüme gerçekleştirdi. 2016 yılında E11 ülkelerinin dünya ekonomisine olan katkı oranı %60 olarak gösterilerek dünya ekonomisinin büyümesinde önemli bir güç haline geldi.

Raporda 2017 yılında E11 ülkelerinin ekonomik büyümesinde hız artışı beklenirken toplumsal istikrarsızlık, borç seviyesinin artması, üretim artışında yavaşlanma, döviz piyasasındaki dalgalanma, korumacılığının başgöstermesi ve gelişmiş ülkelerde ekonomik politikaların belirsizlikleri gibi meydan okumaları ve risklerin de bulunduğuna dair yorum yapıldı. Rapora göre 2017 yılında E11 ülkeleri ve Çin’in GSYH artış oranı %4.5 ve %6.5-6.7 olarak gerçekleşebilir.

G20 ülkelerinden Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ile Türkiye dahil 11 yeni kalkınan ülkeyi kasteden E11 kavramı ilk defa Bo’ao Asya Forumu 2010 Yıllık Toplantısı’nda hazırlanan Yeni Kalkınan Ekonomiler 2009 Yılı Raporu belgesinde öne sürülmüştür.

 

Başa Dön Kapayın
XINHUA-Türkçe

Boao Raporu: 2017 yılında yeni kalkınan ekonomilerin büyüme hızında artış bekleniyor

Xinhua 2017-04-07 14:33:27

(Xinhua Ajansı, Bo’ao, Hainan, 23 Mart. muhabir: Zheng Weina, Wu Kunpeng) Bo'ao Asya Forumu 2017 Yıllık Toplantısı’nın bugün yayınladığı Yeni Kalkınan Ekonomiler 2017 Yılı Raporu’na göre 2017’de yeni kalkınan ekonomilerin büyüme hızında artış bekleniyor.

Rapor, kitle stok fiyatlarının yavaş artması ve ekonomik politikaların düzenlenmesi ve reformların etki göstermesi ile birlikte yeni kalkınan ekonomilerde büyümedeki düşme eğiliminin iyileşmeye başladığını ortaya koydu. Rapora göre 2016 yılında E11 ülkelerinde ekonomik büyüme istikrara kavuşarak %4.4’lük bir artışla gerçekleşirken aynı dönemde dünya ekonomisi %3.1, AB ve G7 ülkeleri ekonomileri ise % 1.9ve %1.4 hızlarıyla daha yavaş bir büyüme gerçekleştirdi. 2016 yılında E11 ülkelerinin dünya ekonomisine olan katkı oranı %60 olarak gösterilerek dünya ekonomisinin büyümesinde önemli bir güç haline geldi.

Raporda 2017 yılında E11 ülkelerinin ekonomik büyümesinde hız artışı beklenirken toplumsal istikrarsızlık, borç seviyesinin artması, üretim artışında yavaşlanma, döviz piyasasındaki dalgalanma, korumacılığının başgöstermesi ve gelişmiş ülkelerde ekonomik politikaların belirsizlikleri gibi meydan okumaları ve risklerin de bulunduğuna dair yorum yapıldı. Rapora göre 2017 yılında E11 ülkeleri ve Çin’in GSYH artış oranı %4.5 ve %6.5-6.7 olarak gerçekleşebilir.

G20 ülkelerinden Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ile Türkiye dahil 11 yeni kalkınan ülkeyi kasteden E11 kavramı ilk defa Bo’ao Asya Forumu 2010 Yıllık Toplantısı’nda hazırlanan Yeni Kalkınan Ekonomiler 2009 Yılı Raporu belgesinde öne sürülmüştür.

 

010020071440000000000000011100001361902261