/EnpPubImg/20080430/xin_53204053013376091814299.jpg 宁夏举行迎接奥运倒计时100天万人健步行活动 http://news.xinhuanet.com/sports/2008-04/30/content_8080340.htm
/EnpPubImg/20080430/xin_25204053013358902838997.jpg 湖北举办迎奥运倒计时100天全民健身活动 http://news.xinhuanet.com/sports/2008-04/30/content_8080324.htm
/EnpPubImg/20080430/xin_24204053011098432236639.jpg 北京奥运会倒计时100天誓师动员大会在北京举行 http://news.xinhuanet.com/sports/2008-04/30/content_8079601.htm
/EnpPubImg/20080430/xin_2520405301104812393334.jpg 拉萨迎接奥运倒计时100天 http://news.xinhuanet.com/sports/2008-04/30/content_8079537.htm