/EnpPubImg/20080824/xin_1620805241404187198591237.jpg 美国队员水立方打出“谢谢你,中国”条幅 http://news.xinhuanet.com/olympics/2008-08/24/content_9645648.htm
/EnpPubImg/20080824/xin_22208052409514371583310.jpg 女排姑娘们的娇媚写真![组图] http://news.xinhuanet.com/olympics/2008-08/24/content_9672395.htm
/EnpPubImg/20080824/xin_4720805240953921013412.jpg 田径男子马拉松:卡马乌夺金[组图] http://news.xinhuanet.com/olympics/2008-08/24/content_9672573.htm
/EnpPubImg/20080824/xin_5920805240955812159014.jpg 感动!她冒着生命危险参加北京奥运[组图] http://news.xinhuanet.com/olympics/2008-08/24/content_9672272.htm