/EnpPubImg/20080417/xin_3620405170839656159018.jpg 北京奥运会圣火在伊斯兰堡的传递结束 http://news.xinhuanet.com/sports/2008-04/17/content_7992876.htm
/EnpPubImg/20080414/xinsrc_00204051417102502798717.jpg 奥运圣火传递即将在伊斯兰堡进行[组图] http://news.xinhuanet.com/photo/2008-04/14/content_7973443.htm
/EnpPubImg/20080416/xin_362040516204775053629.jpg 北京奥运会圣火在伊斯兰堡传递[组图] http://news.xinhuanet.com/sports/2008-04/16/content_7989769.htm
/EnpPubImg/20080415/xin_562040515152628105668.jpg 巴基斯坦奥委会主席哈桑:我们准备好了 http://news.xinhuanet.com/sports/2008-04/14/content_7976569.htm