/EnpPubImg/20080421/xin_4120405211644671200958.jpg 奥运圣火在吉隆坡传递[组图] http://news.xinhuanet.com/sports/2008-04/21/content_8021748.htm
/EnpPubImg/20080421/xin_18204052117140001251239.jpg 吉隆坡民众欢迎奥运圣火传递[组图] http://news.xinhuanet.com/olympics/2008-04/21/content_8021950.htm
/EnpPubImg/20080421/xin_0820405211705046777535.jpg 马来西亚华人华侨为奥运圣火传递加油[组图] http://news.xinhuanet.com/olympics/2008-04/21/content_8021903.htm
/EnpPubImg/20080421/xin_1120405210607015793853.jpg 中国驻马来西亚大使馆办宴会迎接奥运圣火 http://news.xinhuanet.com/sports/2008-04/20/content_8017511.htm