/EnpPubImg/20090915/xin_55209061502180463037828.jpg 李长春出席“双百”人物代表座谈会并讲话 http://news.xinhuanet.com/photo/2009-09/15/content_12052498.htm
/EnpPubImg/20090915/xin_09209061502103281045521.jpg 胡锦涛等会见“双百”人物代表座谈会全体代表 http://news.xinhuanet.com/photo/2009-09/15/content_12052443.htm
/EnpPubImg/20090619/xin_002060619091406255452.jpg 刘云山:以优异成绩迎接新中国成立六十周年 http://news.xinhuanet.com/politics/2009-06/14/content_11540800.htm
/EnpPubImg/20090720/xin_56207062015565933116052.jpg “百位英雄模范人物”出炉 http://www.news.cn/politics/xzgcl60zn/sbpx/yxmfrw.htm