vodfile6.news.cn/data/cdn_transfer/EF/7F/ef2f80871e5293bff8395135a79aac400f33f07f.mp4;

[听来总是诗]《登金陵凤凰台》

2017年04月15日 15:00:00

文章摘要:

登金陵凤凰台

  李白

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

 

-
010020050550000000000000011100001295362471