vodfile4.news.cn/data/cdn_transfer/DB/31/db6d2d54dc24993b2d9679e403235be72d42ec31.mp4;

[听来总是诗]《蜀相》

2017年08月12日 15:00:00

文章摘要:

蜀相

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

 

-
010020050550000000000000011100001296787721