vodfile10.news.cn/data/cdn_transfer/93/EF/9338aa33bc855d0c9a7cc70d2d1ee958de1b37ef.mp4;

[听来总是诗]《送人东游》

2018年01月13日 15:30:24

文章摘要:

本期朗诵嘉宾:周恬

《送人东游》

温庭筠

荒戍落黄叶,浩然离故关。

高风汉阳渡,初日郢门山。

江上几人在,天涯孤棹还。

何当重相见,樽酒慰离颜。

-
010020050550000000000000011100001297894051