Ships sail through Wuxia Gorge on Yangtze River in Hubei

Source: Xinhua| 2020-08-29 15:55:33|Editor: huaxia

#CHINA-HUBEI-ENSHI-THREE GORGES-SCENERY(CN)

Ships sail through the Wuxia Gorge, one of the Three Gorges on the Yangtze River, in central China's Hubei Province. (Photo by Zheng Jiayu/Xinhua)

   Prev 1 2 3 Next  

KEY WORDS:
EXPLORE XINHUANET
010020070750000000000000011100001393270811